פולמונולוגיה

אסרפגילוזיס פולשני בחולים שאושפזו ביחידה לטיפול נמרץ עם שפעת חמורה

זיהום בשפעת מהווה גורם בלתי תלוי בזיהום באספריגלוזיס פולשני הקשור בתמותה מוגברת

14.08.2018, 11:34

אספריגלוזיס פולשנית של דרכי הנשימה לרוב מתוארת במטופלים עם דיכוי חיסוני. במשך קרוב למאה, שפעת ידועה כגורם ל-Superinfection חיידקי, אך לאחרונה מטופלים עם שפעת חמורה מפתחים זיהום גם באספרגילוזיס פולשני. מטרת המחקר הייתה למדוד את היארעות האספריגלוזיס על פני כמה עונות במטופלים עם שפעת שאושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ולהעריך האם שפעת מהווה גורם סיכון בלתי תלוי להארעות של אספריגלוזיס פולשני בדרכי הנשימה.

המחקר נערך בצורה של מחקר עוקבה היסטורי. מידע נאסף ממטופלים מבוגרים עם שפעת שאושפזו בשבע יחידות לטיפול נמרץ בבלגיה והולנד במשך שבע עונות שפעת. המטופלים היו לפחות בני 18, אושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ליותר מ-24 שעות עם כשל נשימתי חמור, היו בעלי תסנינים ריאתיים בהדמייה ועם אבחנה של שפעת שאובחנה בעזרת PCR. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית על מנת להעריך האם שפעת הייתה גורם בלתי תלוי להיארעות של אספרגילוזיס פולשנית במטופלים ללא דיכוי חיסוני (ללא מאפיינים שהוגדרו על ידי הארגון האירופי למחקר וטיפול בסרטן, הקבוצה לזיהומים פטרייתיים פולשניים וקבוצת המחקר לאלרגיה וזיהומים מיקוטיים) עם אבחנה חיובית לשפעת (קבוצת שפעת) בהשוואה למטופלים ללא דיכוי חיסוני עם דלקת ריאות קשה שנרכשה בקהילה עם PCR  שלילי ל-Influenza (קבוצת ביקורת).

המידע נאסף ממטופלים שאושפזו בין ה-1 בינואר 2009 ועד ה-30 ביוני 2016. אספרגילוזיס פולשני אובחן ב-83 (19%) מתוך 432 המטופלים בקבוצת השפעת, אחרי תקופה חציונית של שלושה ימים מזמן האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ. ההיארעות הייתה במספרים הדומים להיארעות Influenza מסוג A ו-B. מטופלים עם דיכוי חיסוני היו חיוביים לאספריגלוזיס ב-32% מהמקרים (38/117 מטופלים) לעומת מטופלים ללא דיכוי חיסוני, בהם הייתה היארעות של 14% ( 45/315). לעומתם, רק 16 (5%) מ-315 המטופלים בקבוצת הביקורת אובחנו עם אספרגילוזיס פולשנית. במשך תשעים יום, התמותה בקרב חולי שפעת עם אספרגילוזיס עמדה על 51% לעומת 28% מחולי השפעת ללא אספריגלוזיס (P=0.0001).

במחקר זה, נראה ששפעת קשורה באופן בלתי תלוי עם היארעות של אספריגלוזיס פולשנית (סיכון יחסי 5.19, רווח בר-סמך 95%: 2.63-10.26. P<0.0001) יחד עם ציון גבוה יותר במדד APACHEII, מין זכרי ושימוש בקורטיקוסטרואידים.

מקור: 

Schauwvlieghe A. et al (2018). The Lancet Respiratory Medicine, ISSN: 2213-2600

נושאים קשורים:  פולמונולוגיה,  מחלות זיהומיות,  שפעת,  דלקת ראות,  מחקר עוקבה היסטורי,  תמותה,  מחקרים
תגובות