עמידות לאנטיביוטיקה

האם יש הבדל במהלך המחלה של זיהום בדרכי האוויר התחתונות כתלות בעמידות החיידק לתרופות?

החוקרים הדגימו כי אין הבדל במשך התסמינים, חומרתם ומהלך המחלה בין זיהומים בדרכי האוויר התחתונות שנגרמו כתוצאה מחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ובין חיידקים רגישים

חיידקים העמידים לאנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

ההשפעה של עמידות חיידקים על התוצאים הקליניים בקרב מטופלים עם זיהום בדרכי האוויר התחתונות במסגרת הרפואה הראשונית אינה ידועה היטב. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע את מהלך המחלה של זיהומים עם חיידקים עמידים בקרב מבוגרים המגיעים לקבלת טיפול במסגרת הרפואה הראשונית בעקבות שיעול חריף.

המחקר בוצע כאנליזה משנית של ניסוי אירופאי שבוצע במספר מרכזים של רפואה ראשונית. במחקר נכללו 2,061 מטופלים עם שיעול חריף (שיעול הנמשך עד 28 ימים) שגוייסו ממרפאות רפואה ראשונית וחולקו באופן אקראי לקבל אמוקסיצילין או אינבו. על מנת לשקף את מהלך המחלה הטבעי, החוקרים כללו רק את המטופלים מקבוצת האינבו (n= 1,021).

החוקרים ניתחו דגימות שנלקחו בנקודת ההתחלה באמצעות מטוש מחלל הנאזופרינקס ו/או מהכיח (כאשר היו זמינות) וביצעו בדיקות לזיהוי Streptococcus pneumoniae ו-Haemophilus influenzae. המטופלים התבקשו לתעד את התסמינים שלהם ביומן באופן יום יומי במשך ארבעה שבועות. החוקרים השוו בין מטופלים עם וללא זיהום עם חיידק עמיד בהקשר לחומרת התסמינים, משך התסמינים, החמרה של המחלה ומשך הזמן בו הם לא יכלו לעבוד ולבצע פעילויות שגרתיות.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 804 מטופלים אשר תיעדו יומן, 104 סבלו מזיהום עם S. pneumoniae ו/או H. influenzae. מתוך המטופלים הללו, 54 (52%) מטופלים סבלו מזיהום עמיד לאנטיביוטיקות ו-7 מטופלים (7%) סבלו מזיהום עמיד לפניצילין. החוקרים מצאו כי עבור משך התסמינים שסווג כ'בינוני או חמור' (יחס הסיכונים 1.27, רווח בר סמך 95% = 0.67-2.44), ממוצע חומרת התסמינים (הבדל 0.48, רווח בר סמך 95% = -1.17- 0.21) והחמרה של המחלה (יחס הסיכויים 0.31, רווח בר סמך 95% = 0.07-1.41), לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצת המטופלים שסבלו מחיידק עמיד לאנטיביוטיקה לבין קבוצת המטופלים שסבלו מחיידק רגיש לאנטיביוטיקה.

מסקנות החוקרים היו כי זיהום בדרכי הנשימה התחתונות הנובע מחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה לא שונה מזיהומים הנגרמים מחיידקים רגישים לאנטיביוטיקה.

מקור: 

Teepe, J. et al. (2018) British Journal of General Practice 68.

נושאים קשורים:  עמידות לאנטיביוטיקה,  שיעול,  זיהום בדרכי הנשימה התחתונות,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות