מחקרים

"ערכת הדרכה" למחלת ריאות חסימתית כרונית משפרת את יישום הטיפול

במסגרת מחקר זה, רופאי משפחה קיבלו ערכה ייעודית שמטרתה לטייב את הטיפול ב-COPD

יחסי רופא חולה (אילוסטרציה)
יחסי רופא חולה (אילוסטרציה)

ניהול של מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) הינו מורכב וישנם אתגרים רבים לטיפול במחלה זו במסגרת רפואת הקהילה. "ערכת הדרכה" הינה עזר טיפולי אשר משמש לתזכור והכוונה לאלמנטים מסוימים של הטיפול. מטרת המחקר הייתה לבחון האם ערכת הדרכה ל-COPD הניתנת לרופאי משפחה מגבירה את היישום של אלמנטים מרכזיים בטיפול במחלה זו.

המחקר בוצע בתבנית צביר-אקראית עם חלוקה אקראית ביחס של 1:1 של רופאי משפחה ומעקב של שנה אחת. במסגרת ההתערבות המחקרית ניתנה ערכת הדרכה ל-COPD אשר התמקדה בהגברת שיתוף הפעולה בין רופאי משפחה ועוזריהם במרפאה. קבוצת הביקורת לא קיבלה את הערכה. התוצא העיקרי שנבדק היה ציון משוקלל של תשעה מרכיבי טיפול ב-COPD אשר נמדדו ברמת המטופל.

במחקר השתתפו 35 רופאי משפחה ו-216 מטופלים עם גיל ממוצע של 69 שנים, 59% מתוכם היו נשים ו-69% השתייכו לקבוצה A או B של ה- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. לאחר שנה אחת, ההבדל בין הקבוצות בהיבט השינוי בתוצא העיקרי היה +2.2 (רווח בר-סמך 95%: 1.5-2.9) לטובת קבוצת ההתערבות. ההתערבות נמצאה קשורה עם שיעורי יישום גבוהים יותר של שבע מתוך תשעת רכיבי הטיפול שנבדקו.

מסקנת החוקרים היא כי ניהול COPD באמצעות ערכה ייעודית מגבירה את היישום של אלמנטים עיקריים של טיפול במסגרת רפואת הקהילה.

מקור: 

Markun, S. et al.  (2018) European Respiratory Journal. 51, 1701873

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  טיפול,  ערכת טיפול,  רפואת משפחה
תגובות