מחקרים

האם שימוש בבנזודיאזפינים ואופיואידים בטיחותי בקרב מטופלים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית?

החוקרים הדגימו באמצעות מחקר עוקבה כי אין קשר בין שימוש בבנזודיאזפינים במינון נמוך או אופיואידים לבין עלייה בשיעורי האשפוז והתמותה של חולים במחלת ריאות אינטרסטיציאלית

תרופות, אופיואידים (צילום: אילוסטרציה)

שאלות בנוגע לבטיחות הטיפול מהוות מחסום במתן בנזודיאזפינים (BDZs - benzodiazepines) ואופיואידים למטופלים המאובחנים במחלות ריאה אינטרסטיציאליות (ILD - interstitial lung disease). כתוצאה מהחששות הללו, החוקרים בדקו את הקשר בין BDZs ואופיואידים לבין הסיכון להגעה לאשפוז בבית החולים ולתמותה.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה אורכי מבוסס אוכלוסייה שכלל מטופלים עם ILD פיברוטי שהחלו לקבל טיפול ארוך טווח עם חמצן. המחקר בוצע בשבדיה בין אוקטובר 2005 לדצמבר 2014. החוקרים ניתחו את ההשפעה של BZDs ואופיואידים על שיעורי האשפוז בבתי החולים ועל שיעורי התמותה באמצעות רגרסיות Fine-Gray ו-Cox, תוך התאמה למשתנים מערפלים פוטנציאלים.

במחקר נכללו 1,603 מטופלים (61% נשים). 196 משתתפים (12%) במחקר נטלו BDZs ו-254 משתתפים (15%) נטלו אופיואידים. החוקרים לא מצאו קשר בין שימוש ב-BDZs לבין עלייה באשפוזים. בנוסף, החוקרים הראו כי שימוש במינונים גבוהים של BZDs, בהשוואה למינונים נמוכים, היה קשור לעליה בתמותה (יחס הסיכונים התת חלוקתי: 1.46, רווח בר סמך 95%: 1.08-1.98 בהשוואה ל-1.13, רווח בר סמך 95%: 0.92-1.38).

החוקרים לא מצאו קשר בין שימוש באופיואידים לבין עליה בשיעורי האשפוז. כמו כן, לא נמצא קשר בין מינונים נמוכים של אופיואידים (≤30 מ"ג ליום -1 של תרופה מקבילה למורפין) (יחס הסיכונים התת חלוקתי: 1.18, רווח בר סמך 95%: 0.96-1.45), או מינונים גבוהים של אופיואידים (>30 מ"ג ליום-1 של תרופה מקבילה למורפין) (יחס הסיכונים התת חלוקתי: 1.11, רווח בר סמך 95%: 0.89-1.39) לבין עליה בתמותה.

המסקנות שעלו מן המחקר, שהוא ראשון מסוגו לבדוק את הקשר בין BDZ ואופיואידים לבין נזק למטופלים המאובחנים ב-ILD, תומכות בשימוש באופיואידים וב-BDZs במינונים נמוכים כטיפול לאנשים עם מחלת ריאות קשה.

מקור: 

Bajwah, S. et al. (2018) European Respiratory Journal 52,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  בנזודיאזפינים,  אופיואידים,  שיעורי אשפוז,  שיעורי תמותה
תגובות