מחקרים

ספיולטו רספימט מפחית במידה רבה יותר מאשר ספיריבה רספימט את קוצר הנשימה בעת מאמץ גופני בקרב חולי COPD

ספיולטו רספימט יעיל יותר בהפחתת קוצר נשימה הקשור בפעילות גופנית ביחס לספיריבה רספימט בלבד במטופלים עם COPD המוגדרים בחומרה בינונית-קשה הסובלים מקוצר נשימה והיפראינפלציה ריאתית

מטרת המחקר הייתה בחינת יעילות ספיולטו בהפחתת קוצר נשימה לאחר ביצוע מבחן פעילות גופנית (3-min CSST). מבחן ה-3-min CSST י(The 3-minute constant speed shuttle test) הינו מבחן קליני שמטרתו לבחון קוצר נשימה הקשור בפעילות גופנית במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).

מחקר זה היה רנדומלי, כפול סמיות ועם cross over. אוכלוסיית המחקר כללה מטופלים עם COPD בדרגה בינונית-קשה, עם היפראינפלציה ריאתית במנוחה וציון אינדקס דיספנאה על שם Mahler הקטן מ-8. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי וטופלו במשך שישה שבועות עם ספיולטו רספימט במינון µg 5/5 או ספיריבה רספימט במינון µg 5.

תוצאת המהירות במבחן ה-3-min CSST שנרשמה עבור כל מטופל היא לאחר דיווח על חומרת קוצר נשימה של 4 ומעלה בסולם Borg.

מצאו כי לאחר 6 שבועות מחקר, ישנה ירידה בחומרת קוצר הנשימה בסוף מבחן ה-3-min CSST הן עם ספיריבה רספימט (ממוצע: -0.968; רווח בר-סמך 95%: -1.238-(-0.698); 100 משתתפים) והן עם ספיולטו רספימט (-1.325; -1.594-(-1.056); 101 משתתפים).

הממצא העיקרי של המחקר: השיפור בקוצר הנשימה עם ספיולטו רספימט היה גדול באופן מובהק סטטיסטית מאשר עם ספיריבה בלבד (הבדל בין הטיפולים: -0.357; -0.661-(-0.053); p=0.0217).

החוקרים מסכמים כי ספיולטו רספימט יעיל יותר בהפחתת קוצר נשימה הקשור בפעילות גופנית יותר מאשר ספיריבה רספימט בלבד במטופלים עם COPD המוגדרים בחומרה בינונית – קשה הסובלים מקוצר נשימה והיפראינפלציה ריאתית.

מקור: 

Maltais, F.  et al (2019). European Respiratory Journal. doi: 10.1183/13993003.02049-2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  קוצר נשימה,  טיוטרופיום/אולודטרול,  ספיולטו רספימט