נגיף הקורונה

הופצו הנחיות מפורטות לרופאים להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

מערכת הבריאות נערכת לאפשרות הגעתו לישראל של הנגיף המחולל את מחלת הריאות הקשה בסין | משרד הבריאות מפרט למי ולאן להפנות מקרה חשוד בקהילה וכן נהלי ההתמגנות של הצוותים המטפלים

נוסעים בטיסה מסין נבדקים על ידי חובשים ממוגנים. צילום: שאטרסטוק

מערכת הבריאות החלה להיערך לקראת האפשרות שגם לישראל עלולים להגיע בתקופה הקרובה אנשים שנדבקו בנגיף החדש nCoV-2019 ממשפחת נגיפי הקורונה המחולל עתה את ההתפרצות הנרחבת של דלקת הריאות הקשה במיוחד, שמקורה באזור מסוים בסין.

במסגרת הערכת מצב שקיימו הבוקר (א') במשרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה, הוחלט להמליץ לציבור להימנע מנסיעות לא הכרחיות לסין.

במהלך סוף השבוע נבדקו בישראל שלושה אנשים שהגיעו מסין, האחד ב"הדסה" ותוצאת הבדיקה היתה שלילית מלאה. השני, ב"שיבא", אולם עם תוצאה חיובית לשפעת (ולא להידבקות בנגיף הקורונה). במקרה שלישי של תיירת מסין שהושמה בבידוד בבית ג'אלה התברר כי היא אינה נושאת את הנגיף.

ההערכה במשרד הבריאות היא שבעת הקרובה צפויים מקרים נוספים של חשד להידבקות בקרב אנשים שיגיעו לארץ מסין. משרד הבריאות הודיע שאם וכאשר יהיה מקרה מאומת של אדם שנדבק בנגיף אצל מי שמאושפז באחד מבתי החולים בישראל, תצא על כך הודעה רשמית.

משרד הבריאות מקיים קשר רציף עם כל הגופים הבינלאומיים ועם גורמי מקצוע בארץ בהקשר לנגיף. עוד נמסר כי משרד הבריאות המליץ להימנע מנסיעה למחוז חוביי בסין וכן שאזורים רבים נוספים במדינה זאת נסגרו לכניסה, לרבות בבירה בייג'ינג.

בסוף השבוע הופצו הנחיות ביניים מפורטות למנהלי בתי החולים הכלליים, מנהלי האגפים הרפואיים בארבע קופות החולי למנכ"ל מד"א, לרופאי המחוזות והנפות של משרד הבריאות, למנהלים הרפואיים במוקדי רפואה דחופה בקהילה ומנהלי מעבדות בריאות הציבור – כיצד עליהם להתנהל מול הנגיף. על המסמך המפורט חתמו פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות וד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה במשרד .

הנגיף החדש שונה משני נגיפים מאותה משפחה שחוללו בעבר הלא רחוק את התפרצות ה-SARS והוא גם שונה מ-MERS.

ארגון הבריאות העולמי אישר, כך נאמר במסמך ההנחיות, שקיימת אפשרות להעברה של הנגיף מאדם לאדם. תקופת הדגירה המשוערת שלו 7-5 ימים והטווח נע בין 14-2 ימים.

ה-ECDC (המרכז האירופאי לבקרת מחלות) מעריך שהסיכון להבאת מקרים של חולים ונשאי הנגיף לאירופה הוא כרגע בינוני, "אולם לא ניתן לשלול אפשרות של הגעת מקרה או מקרים לישראל. ההנחיות מופצות לצורך העלאת המודעות למחלה והמוכנות אליה בישראל", הדגישו מחברי המסמך.

"מקרה מוכח" הוא חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV. "מקרה חשוד" הוא אדם עם חום של מעל 38 וגם תסמינים נשימתיים חדים אם שהה בעיר ווהאן, מקור ההתפרצות, ב-14 הימים בטרם הופעת התסמינים, או היה במגע הדוק עם חולה שגם הוא חשוד ומאומת ל nCoV. "מגע הדוק" הוא מקרה שבו התקיימה חשיפה לנגיף הקשורה במוסד רפואי, כולל טיפול ישיר בחולה nCoV, עבודה עם עובדי בריאות שחלו בנגיף החדש, ביקור אצל חולה nCoV או שהייה בחדר עם חולה nCoV, עבודה צמודה עם או שהייה באותה כיתה של החולה ונסיעה יחד עם חולה nCoV בכל אמצעי תחבורה - ברדיוס של שני מושבים ממקום מושב החולה. כמו כן נכללים בהגדרה זאת בני ביתו של חולה nCoV.

תא שקוף שבו נמצא בבידוד חולה הקורונה בארה"ב

מסמך ההנחיות מפרט למי ולאן להפנות מקרה חשוד בקהילה. "במידה שהגיע חולה למרפאה או למוקד רפואי, יש להעבירו ישירות לחדר פרטי עם דלת סגורה ולהרחיקו משאר קהל המבקרים, ככל האפשר. את החולה יש לחבוש במסכה כירורגית. צוות המרפאה הבא במגע עם החולה – עד למרחק של מטר אחד ממנו – יתמגן על ידי חלוק ארוך חד פעמי, בכפפות, ערדליים, משקפי מגן ומסכת N95 מותאמת.

אם החולה עונה להגדרת המקרה, צוות המרפאה יזמין את מד"א ויידע אותו על החשד ל-nCoV וכן יעדכן את המלר"ד בבית החולים שאליה הופנה. העברת החולים תהיה על ידי צוותים מד"א במיגון אוויר ובמגע בתוך רכב ההובלה, על פי נוהל SARS. המרפאה המפנה תדווח מידית על כל מקרה בטלפון לרופא המחוז של משרד הבריאות.

במסגרת ההנחיות לבתי החולים הודגש: "בשלב זה, לא הוגדרו בתי חולים ייעודיים לקליטת חולים או חשודים כחולים בנגיף. לכן על כל בית חולים להיערך למתן טיפול בחולה חשוד או מאומת עם nCoV. הטיפול בכל מקרה חשוד או מוכח יהיה בחדר בידוד עם לחץ אוויר שלילי, במידת האפשר. מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד מגע + טיפתי + בידוד אוויר (contact and airborne Precautions) והציוד האישי של הצוות שבא במגע עם חולה זה יכלול חלוק ארוך חד פעמי, כפפות, משקפי מגן ומסכת N95 מותאמת.

עד להכנסה לבידוד אוויר, יש לטפל בחולה באזור מבודד, ככל האפשר. על החולה לעטות מסכת פה-אף אם מצבו הרפואי מאפשר זאת. יש להקפיד הקפדה יתרה על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבת החולה לאחר כל מגע עם החולה. יש להקפיד הקפדה יתרה על מיגון נשימתי בעת ביצוע פרוצדורות פולשניות היוצרות אירוסולים, כגון אינטובציה וברונכוסקופיה.

יש ליידע את כל הגורמים הרלבנטיים במוסד הרפואי על הגעת חולה או חשוד למחלה: ההנהלה, הממונה למניעת זיהומים, היחידה למחלות זיהומיות, המעבדה המיקרוביולוגית ויחידות נוספות. כמו כן, יש לבצע ניטור תחלואה של כל הסגל המעורב בטיפול בחולה במשך 14 יום מעת החשיפה, ללא קשר לרמת המיגון שננקט.

מאחר שאין למחלה זו טיפול אנטי-ויראלי או חיסון ספציפיים, הטיפול הוא טיפול תומך בלבד. בתי החולים והמוסדות הרפואיים התבקשו לרענן את נוהל ה-SARS המוסדי. כן קיימת חובת דיווח מהמלר"ד לרופא המחוז.

ההנחיות למעבדות הרפואיות

ההנחיות למעבדות הרפואיות הן: כשמדובר בחולים העונים על הגדרת "מקרה חשוד", יש לבצע בירור מעבדתי מלא לאיתור כלל המחוללים החיידקיים והנגיפיים הרלבנטיים שבאבחנה המבדלת. יש לקחת דגימות מדרכי הנשימה בשלוש מבחנות דגימה נפרדות: שתיים לבדיקה וירולוגית במבחנות ייעודיות לכך ואחת לבדיקות בקטריולוגיות. יש לשמור בקירור מבחנה וירולוגית אחת למשלוח למעבדה הבודקת nCoV.

על פי ה-WHO, דגימות מדרכי הנשימה התחתונות מכילות ריכוז גבוה יותר של הנגיף מאשר דגימות מדרכי הנשימה העליונות והן רגישות יותר לזיהוי נוכחות של נגיף הקורונה. לכן, עדיף לשלוח דגימות כגון: BAL, שטיפות של קנה הנשימה וכיח במידה וישנן.

דגימות לבידוד וזיהוי הנגיף צריכות להילקח סמוך ככל האפשר לתחילת המחלה. יש להכניס את הדגימות לקירור מיד לאחר האיסוף. יש להעביר דגימות אלו באריזה כפולה בתוך בית החולים ובאריזה משולשת מחוץ לבית החולים ולסמן עליהן שם, תעודת זהות, תאריך דגימה ובאופן בולט סימון ביוהזרד (מקור הדגימה - חולה החשוד ב-nCoV). אין לשלוח דגימות אלו במערכת הפניאומטית אלא להעבירן באמצעות שליח. במידה שכל הבדיקות למחוללים הנמצאים באבחנה המבדלת שליליות, יש להעביר את הדגימה הנוספת לבדיקת nCoV במעבדה מוסמכת ולכך לקבל את אישור רופא המחוז בטרם שליחתה.

במקרים הבאים יש לשלוח דגימה לנגיף nCoV גם כשיש תשובה חיובית לנגיף או לחיידק אחר שנבדק: חולה עם הסתמנות קלינית קשה המחייבת אשפוז או סיפור של מגע הדוק עם חולה מאומת או חשוד ב-nCoV. עד לקבלת התשובה יש להשאיר את החולה בבידוד.

דגימות לאבחון nCoV יש להעביר מהר ככל האפשר למעבדה המוסמכת. בדיקות שאינן מיועדות לאבחון פתוגן נשימתי - כגון ספירת דם, ביוכימיה, תרבית דם, גזים בדם וכ"ו - ניתן לבצע במעבדה של בית החולים שבו החולה מאושפז.

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  הנחיות משרד הבריאות,  דלקת ריאות קשה,  התפרצות מחלה,  בידוד,  חדשות
תגובות