COPD

האם יש קשר בין שימוש בקורטיקוסטרואידים בשאיפה לבין הסיכון לסרטן ריאות ב-COPD?

החוקרים הראו כי בניגוד לממצאים שהוצגו במחקרי תצפית שונים, אין קשר בין טיפול עם קורטיקוסטרואידים בשאיפה לבין ההיארעות של סרטן ריאות בקרב מטופלים עם מחלה ריאתית חסימתית כרונית

סרטן הריאות. אילוסטרציה

ישנה סברה כי קורטיקוסטרואידים בשאיפה (ICS – inhaled corticosteroids) הם בעלי השפעה מניעתית פוטנציאלית על סרטן ריאות. בעבר בוצעו מספר מחקרי תצפית בקרב מטופלים עם מחלה ריאתית חסימתית כרונית (COPD – chronic obstructive pulmonary disease) שהניבו תוצאות סותרות, חלקם הראו ירידה מובהקת בהיארעות של סרטן ריאות וחלק הראו כי אין השפעה ל-ICS. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את הקשר, תוך שימוש בגישה שנמנעת מההטיות שהשפיעו על תוצאות המחקרים הקודמים.

החוקרים יצרו עוקבה של מטופלים עם COPD, משתמשים חדשים במרחיבי סימפונות בעלי פעילות ממושכת (Long-acting bronchodilators) בין שנת 2000-2014, מתוך מאגרי המידע של מערכת הבריאות בקוויבק, ועקבו אחריהם עד 2015 לאבחנה ראשונית של סרטן ריאות. החוקרים ניתחו את התוצאות לאחר שנה מהכניסה לעוקבה כדי להימנע מהטיה פרוטופטית (Protopathic bias) והדחייה של השנה חושבה לאחר תחילת השימוש ב-ICS. בנוסף, החוקרים השתמשו במודל רגרסיית Cox תלוי-זמן על מנת להעריך את יחס הסיכונים של סרטן ריאות הקשור לחשיפה ל-ICS, תוך התאמה למשתנים.

העוקבה כללה 63,276 מטופלים, בהם 63% טופלו עם ICS. החוקרים מצאו כי במהלך תקופת מעקב ממוצעת של 5 שנים התרחשו 3,743 מקרים של סרטן ריאות. יחס הסיכונים המותאם לסרטן ריאות הקשור לכל חשיפה שהיא ל-ICS היה 1.01 (רווח בר סמך 95%: 0.94-1.08), בהשוואה לאי שימוש ב-ICS. בנוסף, נמצא כי יחס הסיכונים לאחר זמן ממושך יותר (מעל 4 שנים) מתחילת הטיפול עם ICS היה 0.92 (רווח בר סמך 95%: 0.83-1.03), בזמן שבמינון יומי ממוצע גבוה יותר (מעל 1,000 מיקרוגרם של תרופה שוות ערך ל-Fluticasone) יחס הסיכונים היה 1.36 (רווח בר סמך 95%: 1.03-1.81).

החוקרים הסיקו כי אין קשר בין טיפול עם ICS לבין ירידה בהיארעות של סרטן ריאות בקרב מטופלים עם COPD. כמו כן, החוקרים סברו כי מחקרי תצפית שדיווחו על ירידה בהיארעות ככל הנראה היו מושפעים מהטיה הקשורה לזמן ומהכללה של מטופלים עם אסתמה. החוקרים טענו גם כי ההצעה לבצע מחקרים אקראיים דורשת זהירות.

מקור: 

Suissa, S. et al. (2020) European Respiratory Journal 55.

נושאים קשורים:  COPD,  סרטן ריאות,  קורטיקוסטרואידים,  מחקרים
תגובות