מחלת ריאות חסימתית כרונית

האם זיהומים ויראליים בדרכי האוויר העליונות מעלים את הסיכון להחמרה חריפה אצל מטופלים עם COPD?

החוקרים בדקו את הקשר בין הימצאות ווירוסים שונים בתרביות מהאף ומהלוע והתפתחות של זיהומים בדרכי האוויר העליונות לבין החמרות חריפות של מחלת ריאות חסימתית כרונית

התרופה ניתנת באינהלציה ובאבקה מתחת ללשון. היא מעלה את רמת ה-PH בגוף וכך עוצרת את תהליך ההידרדרות בקרב חולים קשים ובו זמנית גורמת לחיזוק המערכת החיסונית עד להחלמה

זיהומים ויראליים בדרכי הנשימה ידועים כאחד מגורמי הסיכון הבולטים להתפתחות של החמרה חריפה אצל מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (AECOPD – Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease). מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך, באופן אורכי, את הקשר בין זיהומים וויראליים בדרכי האוויר העליונות (URTI – Upper respiratory tract infections) לבין AECOPD.

החוקרים זיהו 18 סוגים שונים של ווירוסים בתרביות שנלקחו מהאף ומהלוע של 450 מטופלים עם COPD (שלבים 2-4 ע"פ ה-Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) והמשיכו לעקוב אחריהם לתקופה של 27 חודשים בממוצע. התרביות נלקחו בתקופות של מחלה יציבה (n=1,909), בהתחלה של URTIי(n=391),י10 ימים לאחר ה-URTIי(n=356) ובמהלך AECOPDי(n=177). התרביות נבדקו באמצעות מבחן הגברה של חומצות גרעין מורכבות (Multiplex nucleic acid amplification test).

תוצאות המחקר הראו כי עדות לקיום של וירוס אחד לפחות הייתה גבוה יותר בתחילת ה-URTIי(52.7%), 10 ימים לאחר URTIי(15.2%) ובמהלך ה-AECOPDי(38.4%), בהשוואה לתקופות היציבות (5.3%, p<0.001). כמו כן, במהלך ביקורי השגרה, נמצא כי הווירוסים הנפוצים ביותר שגרמו לזיהום היו Rhinovirusי(54.2%) ו-Coronavirusי(20.5%). אף אחד מהווירוסים לא זוהה בשני ביקורים רצופים.

החוקרים מצאו כי מטופלים עם זיהום ויראלי בזמן תחילת ה-URTI לא הדגימו היארעות גבוהה יותר של החמרות בהשוואה למטופלים ללא זיהום ויראלי (p= 0.993). כמו כן, נמצא כי ההיארעות של זיהום ויראלי מכל סוג במהלך AECOPD הייתה דומה בין AECOPD כתוצאה מ-URTI לבין AECOPD שאינו קשור ל-URTIי(p= 0.359). בנוסף, רק אצל 24% מהמטופלים עם ה-AECOPD כתוצאה מ-URTI נמצא אותו הווירוס בתחילת ה-URTI ובמהלך ה-AECOPD.

החוקרים מצאו גם כי נוכחות של הווירוס Parainfluenza 3 בזמן תחילת ה-URTI היה קשור לסיכון גבוה יותר ל-AECOPDי(p= 0.003). כמו כן, הווירוסים הנפוצים ביותר שזוהו במהלך ביקורי בזמן AECOPD היו Rhinovirusי(35.7%) ו-Coronavirusי(25.9%).

החוקרים הסיקו כי השכיחות של זיהומים ויראליים בזמן התקופות היציבות של COPD הייתה נמוכה. בנוסף, הם הסיקו כי הסיכון להחמרה לאחר התחלה של תסמיני URTI תלוי בעיקר בסוג הווירוס ונמצא מובהק רק עבור הווירוס Parainfluenza 3.

מקור: 

Stolz, D. et al. (2019) European Respiratory Journal 54.

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  זיהומים ויראליים,  זיהום בדרכי האוויר העליונות,  פראינפולאנזה 3,  COPD,  מן הספרות,  מחקרים
תגובות