מחקרים

ניהול עצמי או נתמך לטיפול באסתמה: מה עדיף?

ניהול עצמי, הנתמך באופן קבוע, מפחית את השימוש במשאבי בריאות ומשפר את איכות החיים בכל רמות חומרת האסתמה

19.10.2020, 12:21

מהן הדרכים היעילות ביותר להפחתת השימוש בשירותי בריאות ושיפור האיכות של החיים עם אסתמה? מטרת המחקר הנוכחי, שבוצע על ידי חוקרים מאוניברסיטאות מנצ'סטר ואדינבורו, היא להשוות בין מודלים שונים של ניהול עצמי של אסתמה (ניהול רב תחומי, ניהול עצמי נתמך באופן קבוע וניהול עצמי עם תמיכה מינימלית) ומודלים לניטור עצמי לעומת טיפול וחינוך שגרתיים.

מינואר 2000 עד אפריל 2019 נסקרו בשיטתיות מקורות נתונים כגון:  Medline, Cochrane, CINAHL, EconLit, Embase, Database Evaluation Economics Database, NHS Economic Evaluation Database, PsycINFO ו-ClinicalTrials.gov.

נכללו ניסויים מבוקרים אקראיים, הכוללים את מודלי הניהול העצמי השונים לאסתמה. האינדיקטורים לבדיקה היו: שימוש בשירותי בריאות (אשפוז או ביקורי חירום) ואיכות החיים. הבדלים ממוצעים סטנדרטיים (SMD) ברווחי בר-סמך של 95% נאמדו באמצעות מטה-אנליזה (bayesian network meta-analysis) עם השפעות אקראיות. הוערכו הטיות אפשרויות של הטרוגניות ופרסום.

תוצאות מתוך 1,178 פריטים, נכללו 105 ניסויים, שכללו 27,767 משתתפים. בניתוח השימוש בשירותי בריאות, הן ניהול על ידי צוות רב-מקצועי רב תחומי (SMDי– 0.18, רווח בר-סמך 95%: 0.32-0.05) והן ניהול עצמי בתמיכה קבועה (SMDי– 0.30; רווח בר-סמך 95%: 0.46 -0.15) היו טובים משמעותית מהטיפול הרגיל. במשתנה של איכות החיים, רק ניהול עצמי שנתמך באופן קבוע (SMD 0.54; רווח בר-סמך 95%: 0.11-0.96) הראה יתרון מובהק סטטיסטית בהשוואה לטיפול הרגיל. בניסויים הכוללים מתבגרים או ילדים (גילאי 5-18 שנים), רק ניהול עצמי עם תמיכה קבועה הראה יתרונות משמעותיים סטטיסטית (שימוש בשירותי בריאות: SMDי– 0.21; רווח בר-סמך 95%: 0.03-0.40 ואיכות חיים: 0.23- SMD; רווח בר-סמך 95%: 0.03-.-0.48). ניהול על ידי צוות רב תחומי (SMDי- 0.32; רווח בר-סמך 95%: 0.50-0.16) ותמיכה קבועה בניהול עצמי (SMD-0.32; רווח בר-סמך 95%: 0.53-0.11) היו היעילים ביותר להפחתת השימוש בשירותי בריאות בחולים עם תסמינים של אסתמה קשה בתחילת המחקר.

מסקנות מטא-אנליזה זו מצביעות על כך שניהול עצמי הנתמך באופן קבוע מפחית את השימוש במשאבי שירותי בריאות ומשפר את איכות החיים בכל רמות חומרת האסתמה. השקעות עתידיות בתחום צריכות לספק תמיכה והדרכה בהיקף של שעתיים לפחות בכדי לבסס אצל המטופל מיומנויות ניהול עצמי, ולשמור על ניהול מקרים רב תחומי לחולים עם מחלה מורכבת בלבד.

מקור:

Hodkinson A, Bower P, Grigoroglou C, Zghebi SS, Pinnock H, Kontopantelis E, Panagioti M. Self-management interventions to reduce healthcare use and improve quality of life among patients with asthma: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2020 Aug 18;370:m2521.doi: 10.1136/bmj.m2521.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  ניהול עצמי
תגובות