אסתמה

מה הן מגמות השימוש בהנשמה מכנית פולשנית ולא פולשנית כחלק מהטיפול בילדים עם אסתמה?

החוקרים הראו כי במשך מספר שנים נצפתה יציבות בשימוש בהנשמה מכנית פולשנית, אך עליה בשימוש בהנשמה לא פולשנית, כחלק מהטיפול בילדים המאושפזים בעקבות התקף אסתמה

25.01.2021, 14:56

המחקר הנוכחי בדק והגדיר את המגמות הקיימות כיום בשימוש בהנשמה מכנית פולשנית (IMV – invasive mechanical ventilation) ובהנשמה לא פולשנית (NIV – noninvasive ventilation) כמרכיב בטיפול בילדים עם אסתמה.

החוקרים ביצעו סדרה של אנליזות חתך תוך שימוש במידע מתוך ה-Pediatric Health Information System. החוקרים בדקו את תקצירי הקבלות של מטופלים בגילאי 2-17 שנים שהתאשפזו בשנים 2014-2018 בבתי החולים שנבדקו תחת אבחנה ראשית של אסתמה. בהמשך, הם דיווחו על המגמות הזמניות של שימוש ב-IMV, NIV, אשפוז בטיפול נמרץ, משך האשפוז ותמותה.

במהלך תקופת המחקר, החוקרים זיהו 95,204 מקרים מדווחים, ב-48 בתי חולים, בהם האבחנה הראשית הייתה אסתמה. בסך הכל, נמצא כי השימוש ב-IMV נותר יציב על 0.6% בין השנים 2014 ל-2018 (טווח בין רבעוני: 0.3-1.1% ו-0.2-1.3%, בהתאמה), בזמן ששימוש ב-NIV עלה מ-1.5% (טווח בין רבעוני: 0.3-3.2%) ל-2.1% (טווח בין רבעוני: 0.3-5.6%).

החוקרים מצאו הבדלים יחסית משמעותיים בין בתי החולים השונים, עם שיעורי שימוש ב-NIV יותר מפי שניים ברבעון העליון של המשתמשים (מ-4.8% [טווח בין רבעוני: 2.8-7.5%] עד ל-13.2% [טווח בין רבעוני: 7.4-15.2%] P<0.02). בנוסף, נמצא כי אשפוז בטיפול נמרץ היה נפוץ יותר בבתי החולים בהם היה שימוש גבוה ב-NIV, אך לא נמצאו הבדלים בתמותה, בשימוש ב-IMV או בממוצע של משך האשפוז בין בתי חולים שהשתמשו הרבה ב-NIV בהשוואה לאלה שהשתמשו מעט.

החוקרים הסיקו כי השימוש ב-IMV נמצא כיום בשפל היסטורי, וכי השימוש ב-NIV החליף אותו כשיטת תמיכה נשימתית מכנית מרכזית באסתמה. עם זאת, החוקרים זיהו כי ישנה שונות נרחבת בשימוש ב-NIV. כמו כן, החוקרים לא מצאו קשר בין שימוש מוגבר ב-NIV לבין שינויים בשיעורי השימוש ב-IMV, אשר נותרו יציבים. בנוסף, החוקרים זיהו כי שימוש מוגבר ב-NIV קשור ליותר אשפוזים בטיפול נמרץ. החוקרים סברו כי עדיין צריך לבדוק מהי התרומה המדויקת של NIV לעלות ואיכות הטיפול.

מקור:

Smith, A. et al. (2020) Pediatrics 146,4.

נושאים קשורים:  אסתמה,  הנשמה מכנית,  הנשמה ילדים,  מחקרים
תגובות