מחקרים-Covid-19

אסתמה בקרב חולים מאושפזים עם COVID-19 והתוצאים הקשורים

חוקרים סבורים כי אסתמה לא קשורה לתוצאים גרועים יותר בחולי COVID-19

ידוע כי ישנם מספר סוגים של תחלואת רקע שנמצאו קשורים למחלת COVID-19, אך עד כה לא ברור אם נוכחות של אסתמה אצל החולה קשורה לתוצאים גרועים יותר של COVID-19. לאור השכיחות הגבוהה של אסתמה באזור ניו יורק, מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם נוכחות של אסתמה אצל החולה בטרם נדבק קשורה לתוצאים גרועים יותר בקרב חולים מאושפזים עם COVID-19 חמורה, בהשוואה לחולים ללא אסתמה.

החוקרים בחנו את הרשומות הרפואיות הממוחשבות של 1,298 חולים בגיל 65 או פחות ללא מחלת ריאות חסימתית כרונית, שאושפזו בבית החולים בו נמצאים החוקרים, ונמצאו חיוביים ל-COVID-19.

החוקרים מצאו כי ההימצאות הכוללת של אסתמה בקרב כל החולים המאושפזים עם COVID-19 הייתה 12.6%, כאשר בקרב תת-קבוצה של 55 חולים מתחת לגיל 21 נצפתה הימצאות גבוהה יותר (23.6%). כמו כן, חוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים במשך השהות בבית החולים, הצורך בהנשמה מלאכותית, אורכה, ביצוע טרכאוסטומיה, אשפוז חוזר בבית החולים או תמותה, בין חולים עם וללא אסתמה. זאת ועוד, דיווחו כי התצפיות בקרב חולים עם אסתמה וללא אסתמה היו דומות כאשר עברו ריבוד לפי מידת השמנת היתר, תחלואה נלווית נוספת (יתר לחץ דם, היפרליפידמיה וסוכרת), שימוש בתרופות לשליטה באסתמה וספירת אאוזינופילים מוחלטת.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בקרב חולים מאושפזים עם COVID-19 בגיל 65 או פחות, אבחנה של אסטמה לא הייתה קשורה לתוצאים גרועים יותר, ללא קשר לגיל, השמנת יתר או סוגים אחרים של תחלואה נלווית בעלת סיכון גבוה. הם סבורים כי יש צורך במחקרים עתידיים מבוססי אוכלוסייה, על מנת לחקור את הסיכון לפתח COVID-19 בקרב חולי אסתמה, לאחר שהבדיקה האוניברסלית תהיה זמינה.

מקור: 

Lovinsky-Desir, S. et al. Asthma and Lower Airway Disease 2020; 146(5); 1027-1034. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.07.026

נושאים קשורים:  אסתמה,  19-COVID,  מחקרים
תגובות