COPD

סיכון לשיטיון וליקוי קוגניטיבי אצל מטופלים עם מחלת ריאה חסימתית כרונית

במחקר זה נמצא כי על אף העלייה בשכיחות של ליקוי קוגניטיבי אצל מטופלים עם מחלת ריאה חסימתית כרונית, שכיחות שיטיון לא נמצאה בקורלציה עם מחלה זו

16.03.2021, 17:10
דמנציה, קשישים (צילום: אילוסטרציה)

על אף ששיטיון וליקוי קוגניטיבי הינן תחלואות נלוות שכיחות אצל מטופלים עם מחלת ריאה חסימתית כרונית (COPD), הערכת שכיחות לאחר אבחנה של COPD אינה ברורה עדיין.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את השכיחות של ליקוי קוגניטיבי ושיטיון אצל אנשים עם ובלי אבחנה של COPD. החוקרים אספו נתונים לגבי מטופלים עם אבחנה של COPD, בגיל ≥40 שנים, והשוו אותם למטופלים ללא COPD.

החוקרים מצאו כי מבין 62,148 מטופלים עם COPD,י9% פתחו ליקוי קוגניטיבי, בהשוואה ל-7% מהמטופלים אשר היו ללא COPD. שכיחות ליקוי קוגניטיבי לאחר אבחנה של COPD הייתה גבוהה יותר בהשוואה למטופלים ללא COPD. שכיחות שיטיון בלבד לא נמצאה שונה בקרב חולי COPD בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים סיכמו כי על אף העלייה בשכיחות ליקוי קוגניטיבי אצל מטופלים עם COPD, שכיחות שיטיון לא נמצאה בקורלציה עם COPD. בעקבות עובדה זו העלו החוקרים סברה לפיה ישנם מקרים לא מאובחנים של שיטיון.

מקור: 

Siraj et. al (2020) Respiratory Medicine DOI: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106288

נושאים קשורים:  COPD,  שיטיון,  ליקוי קוגניטיבי,  מחלת ריאה חסימתית,  מחקרים
תגובות