מחקרים

עלות-תועלת חיובית לטיפול המשולש עם BGF בקרב חולי COPD

במחקר שנעשה לאחרונה נמצא כי גם עלויות הטיפול המשולש הובילו ליתרון בהשוואה לטיפולים אחרים

מחלת ריאות, COPD (צילום: אילוסטרציה)

מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) היא מחלה נשימתית כרונית נפוצה ביותר, בעלת השפעה קלינית וסוציו-אקונומית ממשית. הטיפול המשולש עם Budesonide/ glycopyrrolate/ formoterol fumarate (BGF, טריקסאו) למחלת ה-COPD, הוכח כמשפר את התפקוד הריאתי ומפחית את הסיכון להתלקחויות. על אף זאת, העלות-תועלת של הטיפול עם BGF עדיין אינה ידועה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Applied Health Economics and Health Policy', מטרת החוקרים הייתה להעריך את העלות-תועלת של הטיפול עם BGF בחולי COPD בדרגה בינונית עד חמורה מאוד, מנקודת מבט של מערכת הבריאות בסין.

לצורך כך, החוקרים פיתחו מודל semi-Markov על מנת להשוות את העלויות ואת התועלת של טיפול עם BGF, בהשוואה למשוון מרוכב של טיפולים עם אנטי-מוסקריניים ארוכי טווח או אגוניסטים ארוכי טווח ל- β2י(LAMA/LABA). הנתונים הקליניים בנוגע לטיפול עם BGF, והמשוון המורכב, התבססו על המחקר KRONOS, ומטא-אנליזה רשתית. נתוני העלויות הופקו מפרסומי ספרות וממסמכים ממשלתיים בסין, ובתוספת חוות דעת מומחים, לפי הצורך.

נתוני איכות חיים הקשורה לבריאות הופקו גם כן ממחקר ה-KRONOS. החוקרים העריכו את העלויות לכל החיים, מספר ההתלקחויות, שנות חיים מתוקננות לאיכות (QALYs) ויחסי עלות-תועלת מצטברים (ICER: incremental cost-effectiveness ratios). העלויות נמדדו בשנת 2020 ביואן סיני (CN¥), והומרו לדולר אמריקאי US$. בנוסף, נערכו אנליזות תרחיש ורגישות.

לאורך אופק הזמן של משך החיים, טיפול עם BGF הוביל להפחתה בשיעור ההתלקחויות הבינוניות והחמורות (4.01 ו-0.87, בהתאמה), לעומת המשוון המרוכב (8.42 ו-2.04, בהתאמה), עם מקרה יסוד (base-case) ICER בערך של CN¥13,685.94י(US$ 1,983.47) על כל QALY. אנליזות תרחיש אשר התחשבו באוכלוסיות ותשתיות שונות הובילו ל- ICER בטווח הנע בין דומיננטי לבין CN¥13,673.91י(US$1981.73). אנליזות רגישות מקיפות הצביעו על תוצאות מקרה יסוד חזקות, מכיוון שכל האנליזות הדגימו ICER מתחת לסף העלות-תועלת השמרני של פי אחת מהתוצר המקומי הגולמי הסיני לנפש (CN¥72,447.00י[US$10,499.57], 2020).

לסיכום, לחולי COPD בדרגה בינונית עד חמורה, טיפול משולש עם Budesonide/ glycopyrrolate/ formoterol fumarate צפוי לשפר את תוצאי המחלה, ולהוות אפשרות טיפול בעלת עלות-תועלת טובה, בהשוואה לטיפול עם LAMA/LABA.

מקור:

Liu, J., He, X., & Wu, J. (2022). Economic Evaluation of Triple Therapy with Budesonide/Glycopyrrolate/Formoterol Fumarate for the Treatment of Moderate to Very Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China Using a Semi-Markov Model. Applied Health Economics and Health Policy.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  טיפול משולש,  משאפים,  התלקחות COPD,  עלות-תועלת
תגובות