מחקרים

תרגול מיומנות השימוש במשאפים משפר תסמיני COPD

חולי COPD שתרגלו נשימה בשפתיים קפוצות ואת מיומנות השימוש במשאפים הראו שיפור בתסמיני קוצר הנשימה וכן באיכות החיים

29.11.2022, 15:33
שימוש במשאף למחלות ריאה (צילום: אילוסטרציה)

חולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) סובלים בשכיחות גבוהה מקוצר נשימה חמור ומאיכות חיים ירודה, כאשר הסיבה החשובה ביותר לכך היא יישום שגוי של הטיפול עם משאפים. עוד ניתן לציין כי טיפולים מבוססי משאף התומכים בשיטות לא תרופתיות מגבירים את יעילות הטיפול התרופתי.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Trials', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את ההשפעות של תרגילי נשימה ואימון מיומנות לשימוש במשאפים על חומרת קוצר הנשימה ועל איכות החיים בקרב חולי COPD.

לצורך כך החוקרים ערכו מחקר מבוקר אקראיות, אשר כלל 67 חולי COPD בסך הכל. במסגרת המחקר המשתתפים חולקו באקראי לשתי קבוצות. קבוצת ההתערבות הראשונה הוקצתה לביצוע תרגילי נשימה בשפתיים מכווצות ותרגול לשימוש במשאפים, וקבוצת ההתערבות השנייה הוקצתה רק לקבלת תרגול לשימוש במשאפים. ארבעה שבועות לאחר מכן נערך מעקב עבור שתי הקבוצות. תוצאי המטופלים בשתי הקבוצות הוערכו על ידי ה-COPD assessment testי(CAT), the Modified Medical Research Council (mMRC) scale וה-St. George's Respiratory Questionnaire scaleי(SGRQ). החוקרים השתמשו ב-CONSORT checklist למחקרים מבוקרי אקראיות. לצורך אנליזת המידע, החוקרים השתמשו ב-independent t, Mann-Whitney U, ANOVA, Wilcoxon analysis וב-Pearson chi-square tests.

מתוצאות המחקר עולה כי חל שיפור במיומנות הנשימה בשפתיים קפוצות ובכישורי השימוש בתרופות הניתנות בשאיפה בקרב שתי הקבוצות (p<0.001). הערך החציוני של ציוני ה-CAT ו-mMRC היה מובהק סטטיסטית עבור שתי הקבוצות (p<0.005). כמו כן, הציון הממוצע במדדי הערכת איכות החיים של החולים בשתי הקבוצות ירד, ותוצאה זו נמצאה מובהקת סטטיסטית בכל תתי-הממדים ובציון הסולם הכולל של שתי הקבוצות (p<0.001). אף על פי שהעלייה באיכות החיים והירידה בחומרת קוצר הנשימה של החולים בשתי הקבוצות היו מובהקות, אף אחת מהקבוצות לא הראתה עליונות על השנייה (p>0.05).

לסיכום, בעקבות המחקר חל שיפור במיומנות השימוש במשאפים ובאיכות החיים של המטופלים, וכן חלה ירידה בחומרת קוצר הנשימה. החוקרים מוסיפים כי עידוד גישה טיפולית במשאפים בשיטות לא תרופתיות עשויה להגביר את יעילות הטיפול התרופתי ואת איכות החיים של המטופלים.

מקור:

Ceyhan Y, Tekinsoy Kartin P. The effects of breathing exercises and inhaler training in patients with COPD on the severity of dyspnea and life quality: a randomized controlled trial. Trials. 2022 Aug 26;23(1):707. doi: 10.1186/s13063-022-06603-3. PMID: 36028881; PMCID: PMC9419340.

נושאים קשורים:  מחקרים,  משאפים,  איכות חיים,  COPD,  תרגילי נשימה
תגובות