מחקרים

טיפול עם חמצן בזרימה גבוהה במטופלים עם התלקחות COPD לאחר אקסטובציה

שימוש בחמצן בזרימה גבוהה הניתן דרך האף יכול לשמש כחלופה להנשמה לא-פולשנית לאחר אקסטובציה בקרב חולי COPD עם התלקחות חריפה ועם היפרקפניה

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease', מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות הקלינית של טיפול עם חמצן בזרימה גבוהה הניתן דרך האף (HFNC: high-flow nasal oxygen therapy) ושל הנשמה לא פולשנית (NIV: non-invasive ventilation) בקרב חולים עם התלקחות חריפה של מחלת ריאות חסימתית כרונית (AECOPD) לאחר אקסטובציה.

לצורך כך, החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה לפי ה- Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses (PRISMA). מדדי התוצא הראשוני שהוערכו כללו את שיעור הצינרורים החוזרים, תמותה, שיעור הסיבוכים ומשך השהייה ביחידה לטיפול נמרץ.

בסך הכל נכללו בסקירה שמונה מחקרים אשר הקיפו 612 מטופלים. 297 מתוכם בקבוצת ה-HFNC ו-315 בקבוצת ה-NIV. ההשפעה של HFNC ושל NIV על שיעור הצינרורים החוזרים של חולי AECOPD לאחר אקסטובציה (יחס השיעורים 1.49 [רווח בר-סמך של 95% 0.95 עד 2.33], P = 0.082). אנליזה של תתי-קבוצות עם או בלי היפרקפניה לפי אוכלוסיית ה-AECOPD הכלולה היו עם היפרקפניה (יחס השיעורים 0.69 [רווח בר-סמך של 95% 0.33 עד 1.44], P=0.317), ללא היפרקפניה (יחס השיעורים 2.61 [רווח בר-סמך של 95% 1.41 עד 4.83], P=0.002). תמותה (יחס השיעורים 0.92 [רווח בר-סמך של 95% 0.56 עד 1.52], P = 0.752). משך השהייה בטיפול נמרץ (סטייה ממוצעת 0.44- [רווח בר-סמך של 95% 1.01 עד 0.13], P = 0.132). שיעור הסיבוכים (יחס השיעורים 0.22 [רווח בר-סמך של 95% 0.13 עד 0.39], P = 0.000).

לאחר שנערכה אנליזה לתתי-קבוצות, שיעור הצינרור החוזר של קבוצות ה-HFNC ו-NIV לא נמצא כבעל הבדל סטטיסטי בחולים עם היפרקפניה, אך נמצא כי NIV יכולה להפחית באופן מובהק את שיעור הצינרור החוזר בחולים ללא היפרקפניה. במדדי התוצא של שיעור הסיבוכים נמצא כי HFNC הפחית באופן מובהק את שיעור הסיבוכים בהשוואה ל-NIV. לא נמצאה שונות סטטיסטית בין ה-HFNC וה-NIV מבחינת התמותה ומשך השהייה בטיפול נמרץ.

לסיכום, ממצאי החוקרים מעידים כי שימוש ב-HFNC יכול לשמש כחלופה ל-NIV לאחר אקסטובציה בקרב חולי AECOPD עם היפרקפניה. עם זאת, בחולים ללא היפרקפניה נמצא כי יעילותו של ה-HFNC פחותה מאשר זו של NIV.

מקור:

Feng, Z., Zhang, L., Yu, H., Su, X., Shuai, T., Zhu, L., Chen, D., & Liu, J. (2022). High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy versus Non-Invasive Ventilation for AECOPD Patients After Extubation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 17, 1987–1999. https://doi.org/10.2147/COPD.S375107

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  התלקחויות,  טיפול עם חמצן,  הנשמה,  אקסטובציה
תגובות