מחקרים

טיפול משולש במינון גבוה מפחית את ההתלקחויות בחולי COPD

ממטא-אנליזה עולה כי חולי COPD אשר קיבלו טיפול משולש עם סטרואידים בשאיפה במינון גבוה היו בעלי סיכון נמוך יותר להתלקחויות חריפות

25.12.2022, 18:13

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Scientific Reports', החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של רשת בייסיאנית על מנת להעריך את היעילות והבטיחות של טיפול משולש עם מינונים שונים של קורטיקוסטרואידים בשאיפה (ICS) בחולים יציבים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).

לצורך כך, החוקרים ערכו סקירה שיטתית במסדי הנתונים PubMed,י EMBASE, ספריית Cochrane, ומרשמי מחקרים קליניים (בתיארוך החל מראשיתם ועד ל-30 ביוני 2022). בסך הכל נאספו 26 מחקרים מבוקרי אקראיות מקבילים (הכוללים 41,366 מטופלים), אשר השוו את הטיפול המשולש עם ICS/ בטא-אגוניסטים ארוכי טווח (LABA), LABA/אנטגוניסטים מוסקריניים ארוכי טווח (LAMA) ו-LAMA, בחולים עם COPD יציבה למשך ≥ 12 שבועות.

מהאנליזה עולה כי טיפול משולש עם ICS במינון גבוה (HD-ICS) הראה סיכון נמוך יותר לסך ההתלקחויות הכולל בתתי-קבוצות שהוגדרו מראש וטופלו במשך 48 שבועות ומעלה. נתון זה נמצא בהשוואה ל-ICS במינון נמוך (LD-ICS) (יחס הסיכויים 0.66, רווח בר מהימנות של 95% 0.52-0.94, ודאות נמוכה של ראיות) או במינון בינוני (MD-ICS) (יחס הסיכויים 0.66, רווח בר מהימנות של 95% 0.51-0.94, ודאות נמוכה של ראיות). כמו כן, הטיפול המשולש עם HD-ICS הראה סיכון נמוך יותר להתלקחות בינונית עד חמורה בתתי-הקבוצות שהוגדרו מראש עם forced expiratory volume in 1 s < 65% (יחס הסיכויים 0.6, רווח בר-מהימנות של 95% 0.37-0.98, ודאות נמוכה של ראיות) או עם היסטוריה של התלקחות קודמת (יחס הסיכויים 0.6, רווח בר-מהימנות של 95% 0.36-0.999, ודאות נמוכה מאוד של ראיות), לעומת טיפול משולש עם MD-ICS.

לסיכום, טיפול משולש עם HD-ICS בחולי COPD עשוי להפחית את שיעור ההתלקחויות החריפות בעקבות המחלה. נתון זה נמצא בהשוואה עם חולים המקבלים טיפול עם קבוצות אחרות של תרופות, כולל טיפול משולש עם ICS במינון נמוך או בינוני, או טיפול כפול.

מקור:

Lee HW, Park HM, Jang EJ, Lee CH. Different inhaled corticosteroid doses in triple therapy for chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and Bayesian network meta-analysis. Sci Rep. 2022 Sep 20;12(1):15698. doi: 10.1038/s41598-022-18353-y. PMID: 36127353; PMCID: PMC9489688.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  טיפול משולש,  HD-ICS,  התקלחויות,  בטא-אגוניסט
תגובות