מחקרים

דנרבציה ריאתית עשויה להפחית את שיעור ההתלקחויות ב-COPD

חולי COPD אשר קיבלו טיפול עם דנרבציה ריאתית ממוקדת הראו מגמה של הפחתת שיעור התלקחויות המחלה

02.01.2023, 14:31

דנרבציה ריאתית ממוקדת (TLD: Targeted Lung Denervation) הוא טיפול פוטנציאלי חדש ל-COPD. אנרגיית גלי רדיו מועברת על ידי ברונכוסקופ לדרכי הנשימה על מנת לשבש את העצבים הפרא-סימפתטיים הריאתיים ולהפחית את כיווץ הסמפונות, הפרשת היתר הרירית ואת תגובתיות היתר של הסמפונות.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Respiration', החוקרים את ההשפעה של TLD על ההתלקחויות של COPD בנבדקים מוצלבים במסגרת הניסוי AIRFLOW-2. לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר מוצלב, רב-מרכזי, אקראי, מבוקר-דמה וכפול סמיות על הטיפול עם TLD ב-COPD.

במסגרת המחקר נאספו חולי COPD תסמיניים, המקבלים טיפול תרופתי מיטבי, עם FEV1 חזוי של 30-60%. משתתפי המחקר הוקצו באקראיות, 1:1, לקבלת טיפול TLD או ברונכוסקופיה. המשתתפים בזרוע הדמה קיבלו הזדמנות לעבור לזרוע הטיפול לאחר 12 חודשים. התוצא הראשוני של המחקר היה שיעור האירועים החריגים הנשימתיים. תוצאים שניוניים כללו אירועים חריגים, שינויים בתפקודי ריאות, מדדי איכות חיים הקשורה לבריאות, ומדדי תסמינים.

בשלב ההצלבה, טיפול ה-TLD ניתן ל-20 מטופלים בסך הכל, ולאחר מכן המשתתפים היו במעקב במשך 12 חודשים (50% נשים, גיל ממוצע 64.1 ± 6.9 שנים). לאחר קבלת הטיפול עם TLD נצפתה מגמה של ירידה במשך הזמן עד לאירוע הראשון של התלקחות COPD (יחס הסיכונים 0.65, p = 0.28, לא מובהק סטטיסטית) בהשוואה לתקופת המעקב של קבוצת הדמה. כמו כן, נמצאה הפחתה גם במשך הזמן להתלקחות ה-COPD החמורה הראשונה בתקופת ההצלבה (יחס הסיכונים 0.38, p = 0.227, לא מובהק סטטיסטית). מדדי התסמינים ותפקודי הריאות הראו יציבות במהלך המחקר.

החוקרים מסכמים כי נתוני ההצלבה של מחקרם תומכים בנתוני שלב האקראיות, ומראים כי ישנן מגמות הנוטות לכך שטיפול TLD עשוי להוביל להפחתה בהתלקחויות COPD.

מקור:

Crossover Patient Outcomes for Targeted Lung Denervation in Moderate to Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease: AIRFLOW-2. Conway Francesca, Tonkin James, Valipour Arschang, et al. Respiration. Oct 27, 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  דנרבציה ריאתית,  התקלחויות,  ברונכוסקופיה
תגובות