מחקרים

היעילות הכלכלית בבחירת הטיפול המשולש ב-COPD

ניתוח יעילות כלכלית של הטיפול המשולש ל-COPD הראה כי שיעור התלקחויות המחלה הופחת תחת הטיפול, באופן המדגים כדאיות ביחס העלות-תועלת

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease', מטרת החוקרים הייתה להעריך את יחס העלות-תועלת של הטיפול עם Budesonide/ Glycopyrronium/ Formoterolי(BUD/GLY/FOR) לעומת טיפול עם LAMA/LABA ועם ICS/LABA, בהתאמה, בקרב חולי COPD בדרגה בינונית עד חמורה, וזאת מנקודת מבט של מערכת הבריאות הלאומית בספרד (NHS: National Healthcare System).

לצורך כך, החוקרים פיתחו מודל מרקוב של משך חיים עם אורך מחזור חודשי (monthly cycle length) בהתבסס על מידע מהמחקר 'ETHOS', אשר כלל נתוני בסיס ומידע על השפעות הטיפול. בנוסף, החוקרים התחשבו בערכי תועלת מהספרות, וכן עלויות משאבי הבריאות בספרד (באירו, 2021). נעשה שימוש בשיעור ניכיון (discount rate) שנתי של 3% עבור עלויות ותועלת.

המודל כלל עשרה מצבים בריאותיים: תשעה הקשורים ל-forced expiratory volume - בשנייה אחת (FEV1), אשר חולקו לשלוש רמות חומרה: בינונית (FEV1 ≥50% ו<80%); חמורה (FEV1 ≥30% ו<50%) וחמורה מאוד (FEV1 <30%), וכן מצב של תמותה. נעשתה חלוקה על כל מצב בריאותי הקשור ל-FEV1: ללא התלקחויות, התלקחות בינונית והתלקחות חמורה. פאנל מומחים אימת את הנתונים ואת ההנחות. תוצאי המחקר נמדדו כעלות מצטברת לכל התלקחות שנמנעה, על כל שנת חיים (LY) שנרכשה, ולכל שנת חיים עם תקנון לאיכות (QALY: quality-adjusted life-year) שנרכשה (ICUR). החוקרים ערכו אנליזה חד כיוונית (OWSA), אנליזת תרחיש, ואנליזת רגישות הסתברותית (PSA: probabilistic sensitivity analyses).

מתוצאות ניתוח העלות-תועלת אותו ערכו החוקרים בהתבסס על מודל מרקוב, הטיפול עם BUD/GLY/FOR נקשר עם שיעור כולל נמוך יותר של התלקחויות למטופל (12.80) בהשוואה ל-LAMA/LABAי(13.36) ול-ICS/LABAי(13.23), וכן לשיעור גבוה יותר של LYsי(10.32) לעומת 10.14 ו-10.06, בהתאמה) ו-QALY (7.55 לעומת 7.41 ו-7.32, בהתאמה). העלויות המצטברות היו 850.95 אירו ו-2,422.26 אירו, בהתאמה, לכל התלקחות שנמנעה, 2,733.38 אירו ו-4,111.15 אירו, בהתאמה, לכל LY שנצברו ו-3,461.19 אירו ו-4,545.24 אירו לכל QALY שנצברו. ה-OWSA הדגימה כי המודל היה הכי רגיש לעלויות הטיפולים לאחר הפסקת הטיפול, אך ה-ICUR נותר מתחת לסף העלות-תועלת של €25,000 לכל QALY שנצברה. ב-PSA, ההסתברות של BUD/GLY/FOR להוות טיפול חסכוני כלכלית הייתה 91.32% לעומת LAMA/LABA ו-99.29% לעומת ICS/LABA.

לסיכום, הטיפול המשולש עם BUD/GLY/FOR מהווה אסטרטגיית טיפול חסכונית ויעילה כלכלית עבור חולי COPD בספרד, וזאת בהשוואה לטיפולים הכפולים בקרב אוכלוסייה זו.

מקור:

Trigueros JA, Garin N, Baloira A, Aceituno S, Calvo A, Prades M, Touron C, Martínez A, Torres C. Cost-Effectiveness Analysis of Triple Therapy with Budesonide/ Glycopyrronium/ Formoterol Fumarate versus Dual Therapy in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Spain. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022;17:2905-2917 https://doi.org/10.2147/COPD.S384591

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  טיפול משולש,  יחס עלות-תועלת,  משאפים,  התלקחויות
תגובות