מחקרים

גורמי הסיכון לאשפוזים חוזרים בחולי COPD

מבין הגורמים שנקשרו עם חזרה לאשפוז תוך 90 יום בחולי COPD המוגדרים כשבריריים (frailty) ניתן למנות את ה-BMI, מספר האשפוזים בשנה החולפת, והביצועים ב-4-meter gait speed (4MGS)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'International journal of chronic obstructive pulmonary disease', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את גורמי הסיכון לחזרה לאשפוז תוך 90 יום בחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) במצב שברירי (frailty) ולבנות מודל אזהרה קליני.

לצורך כך, החוקרים אספו באופן רטרוספקטיבי את נתוניהם של חולי COPD שבריריים אשר אושפזו ב-Department of Respiratory and Critical Care Medicine of Yixing Hospital, המסונף לאוניברסיטת Jiangsu שבסין. הנתונים נאספו מה-1 בינואר 2020 ועד ל-30 ביוני 2022, והחולים חולקו לקבוצות חזרה לאשפוז וביקורת על סמך חזרה לאשפוז תוך 90 יום. נתוניהם הקליניים של שתי הקבוצות הוערכו באמצעות אנליזות רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים ושל משתנה בודד על מנת לזהות את גורמי הסיכון לחזרה לאשפוז תוך 90 יום בחולי COPD במצב שברירי. לאחר מכן, החוקרים בנו מודל אזהרה מוקדמת להערכת סיכון כמותי. כמו כן, החוקרים העריכו את יעילות החיזוי של המודל ונעשה אימות חיצוני.

אנליזת הרגרסיה הלוגיסטית מרובת המשתנים הדגימה כי מדד ה-BMI, מספר אשפוזים בשנה החולפת ≥ 2, CCI,יREFS ו-4MGS היו גורמי סיכון בלתי תלויים לחזרה לאשפוז תוך 90 יום בחולי COPD עם שבריריות. מודל האזהרה המוקדמת עבור חולים אלו נקבע באופן הבא: Logit (p) = -1.896 + (-0.166 × BMI) + (0.969 × number of hospitalizations in the past year ≥ 2) + (0.265 × CCI) + (0.405 × REFS) + (-3.209 × 4MGS), והציג שטח מתחת לעקומת ROC (AUC) של 0.744 [רווח בר-סמך של 95%, 0.687-0.801]. ה-AUC של עוקבת האימות החיצונית היה 0.737 (רווח בר-סמך של 95%, 0.648-0.826), וה-AUC של מודל האזהרה של LACE היה 0.657 (רווח בר-סמך של 95%, 0.552-0.762).

לסיכום, מדד ה-BMI, מספר אשפוזים בשנה האחרונה ≥ 2, CCI,יREFS ו-4MGS נמצאו כגורמי סיכון בלתי תלויים לחזרה לאשפוז תוך 90 יום בחולי COPD במצב שברירי. החוקרים מציינים כי מודל האזהרה המוקדמת שתיארו הציג ערך ניבוי בינוני להערכת הסיכון לאשפוז חוזר תוך 90 יום בחולים אלו.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  אשפוזים חוזרים,  COPD,  שבריריות,  גורמי סיכון
תגובות