מחקרים

הפרעות אינטרסטיציאליות ריאתיות שכיחות יותר בחולי COPD

בחולי COPD ניתן לראות שכיחות גבוהה יותר של הפרעות אינטרסטיציאליות ריאתיות, אשר הימצאותן נקשרת עם סיכון מוגבר לאשפוזים ולעלייה בתמותה

הן COPD והן הפרעות אינטרסטיציאליות ריאתיות (ILA: interstitial lung abnormalities) נקשרות עם עישון ועם גיל. בסקירה שממצאיה פורסמו בכתב העת 'International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease', החוקרים העריכו את ההשפעה של ILA על התוצאים של חולי COPD.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed וב-Embase באמצעות Medical Subject Headings terms בהתאם ל-Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines.

בסקירה נכללו 11 מחקרים בסך הכל. גודל המדגם של המחקרים נע בין 30 ל-9,579. ILAs דווחו ב-6.5% עד 25.7% מהחולים עם COPD/אמפיזמה, שיעור גבוה מזה שדווח באוכלוסייה הכללית. חולי COPD/אמפיזמה עם ILAs היו מבוגרים יותר, רובם היו גברים, והיה להם אינדקס עישון גבוה יותר בהשוואה לחולים ללא ILAs. שיעורי האשפוז והתמותה בבית החולים היו גבוהים יותר בקרב חולי COPD עם ILAs בהשוואה לאלו ללא ILAs. עם זאת, בשני מחקרים נמצאו סתירות בנוגע לשכיחות התלקחויות (אקססרבציות) ה-COPD בחולים אלו. בנוסף, ה-FEV1 וה-FEV1% predicted נטו להיות גבוהים יותר בקבוצת ה-ILAs, אך במרבית המחקרים זו לא הייתה נטייה מובהקת.

לסיכום, בחולי COPD/אמפיזמה נמצאה שכיחות גבוהה יותר של ILAs לעומת האוכלוסייה הכללית. כמו כן, ממצאי החוקרים מצביעים על כך של-ILAs עשויה להיות השפעה שלילית על הסיכון לאשפוז ולתמותה בקרב חולי COPD/אמפיזמה. עם זאת, נמצאו סתירות בין המחקרים בנוגע להשפעה של ILAs על תפקודי הריאות ועל הסיכון להתלקחות של COPD/אמפיזמה בחולים אלו. החוקרים מציינים כי קיים צורך בעריכה של מחקרים פרוספקטיביים נוספים על מנת לספק ראיות באיכות גבוהה לקשר ולאינטראקציה בין COPD/אמפיזמה ובין ILAs.

מקור:

Liu Y, Tang J, Sun Y. Impact of Interstitial Lung Abnormalities on Disease Expression and Outcomes in COPD or Emphysema: A Systematic Review. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2023;18:189-206 https://doi.org/10.2147/COPD.S392349

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות אינטרסטיציאליות,  אמפיזמה,  COPD,  עישון,  תפקודי ריאות
תגובות